Belgische oproep voor Burgerparlement rond 'ecologische noodtoestand'

Submitted by webmaster on Sun, 03-01-2021 - 10:27

In oktober heeft in België een groep burgers ondersteund door een coalitie van een dertigtal organisaties en bewegingen een oproep gedaan aan de regering aldaar om een Burgerparlement in het leven te roepen. Dit Burgerparlement moet voorstellen formuleren over hoe om te gaan met wat de initiatiefnemers de ecologische noodtoestand noemen: het probleem van klimaatopwarming, het verlies van biodiversiteit, chemische verontreiniging en een zestal andere milieuproblemen. Tot coalitie van ondersteunende organisaties behoren onder meer Extinction Rebellion Belgium, Greenpeace en Oxfam.

Het Burgerparlement zou moeten bestaan uit 101 gelote burgers en zou zijn onafhankelijkheid moeten bewaken ten opzichte van onder andere de eerdergenoemde oproepende organisaties en de initiërende federale regering. De te ontwikkelen beleidsvoorstellen zouden ofwel moeten worden uitgevoerd door de federale/deelstaat-regering(en), ofwel ter stemming aan het bevoegde parlement / de bevoegde parlementen moeten worden voorgelegd. Het afwijzen van voorstellen zou gepaard moeten gaan van grondige en publiek toegankelijke motivaties.

David Van Reybrouck, cultuurhistoricus en schrijver van Tegen Verkiezingen, is niet zelf betrokken bij de organisatie maar steunt de oproep tot de vorming van het Burgerparlement. Artikelen over de oproep zijn verschenen in diverse Belgische kranten.


Bron: HetBurgerparlement.be