Bosnië en Herzegovina loot burgers voor verbetering kiesstelsel

Submitted by webmaster on Wed, 22-12-2021 - 18:38

De EU heeft in Bosnië en Herzegovina een beraad van 57 gelote burgers over de verbetering van de grondwet en het kiesstelsel in het leven geroepen. De stratificatie, dus de gewogen herloting van de aanmelders onder de eerstgeloten, vond plaats op basis van geslacht, leeftijd, woonplaats en etnische of nationale achtergrond.

In het huidige kiesstelsel worden joden, Roma, Albanezen en diegenen die zichzelf gewoon als staatsburger beschouwen en niet als lid van een bepaalde etnische groep, uitgesloten van het passief kiesrecht voor het driekoppige presidentschap en het Huis der Volkeren, ofwel de senaat. Dat geldt overigens ook voor Serven in het deel van het land dat, enigszins verwarrend, de Federatie van Bosnië en Herzegovina heet. De gelote burgers krijgen ook de opdracht om oplossingen te bedenken voor het verbeteren van het toezicht op de verkiezingen.

Kaart van Bosnië en Herzegovina

Kaart afkomstig van Wikipedia


Bron: A citizens' assembly on Human Rights, Bürgerrat.de

Zie ook: