Burgerberaad over toekomst van Schotland beveelt burgerloting aan

Submitted by webmaster on Mon, 18-01-2021 - 20:00

In het verslag van de 'Citizens' Assembly of Scotland' hebben de gelote burgers onder meer de volgende aanbevelingen gedaan, met een meerderheden van ten minste 75 procent:

  • De oprichting van een Huis van de Burgers met roulerende gelote burgers, die regeringsbeleid en wetsvoorstellen beoordelen. Een aparte raad moet toezicht houden op de roulatie en de loting.
  • Regelmatige inzet van burgerberaden om de mening van burgers te inventariseren over zaken van nationaal belang waar politici zelf niet uitkomen, op initiatief van een onafhankelijke raad die erop toeziet dat er wat wordt gedaan met de gegeven aanbevelingen.
  • Regering en parlement moeten zaken die iedereen inclusief ondervertegenwoordigde groepen aangaan in samenspraak met gelote burgerpanels maken.
  • De oprichting van een geloot burgercomité in het Schotse parlement, met als taken het beoordelen van en geven van advies over regeringsvoorstellen en het beoordelen en ter verantwoording roepen van het parlement.

 

Bron: Vision and Recommendations, Citizens' Assembly of Scotland (13 januari 2021)

Zie ook:

Zie ook, op deze site: