Campagne voor een tweede, gelote burgerkamer in Schotland

Submitted by webmaster on Tue, 27-07-2021 - 09:48

In mei zijn vier organisaties met een campagne begonnen voor een gelote burgerkamer in Schotland, een House of Citizens. Schotland heeft al een eigen parlement, dat informeel Holyrood genoemd wordt, bestaande uit één kamer met daarin gekozen volksvertegenwoordigers. De gelote burgerkamer zou naast de gekozen kamer moeten komen te staan, met eigen voorstellen moeten kunnen komen, en de wetgeving van de gekozen kamer moeten beoordelen.

De roep om een Schotse gelote burgerkamer komt niet uit de lucht vallen. Het gelote burgerberaad over de toekomst van Schotland, dat in 2020 plaatsvond, sprak zich hiervoor uit en in een opiniepeiling was er ook een meerderheid voor.

Politieke partijen zijn echter geen uitgesproken voorstander van een gelote burgerkamer. De Scottish National Party (SNP) en de Schotse Groenen zijn weliswaar voorstander van gelote burgerberaden, maar hadden in hun verkiezingsprogramma geen melding gemaakt van een permanente gelote burgerkamer. Andere politieke partijen hebben zich nog minder uitgesproken getoond over burgerloting, laat staan institutionalisering hiervan.

De petitie voor de gelote burgerkamer heeft nog niet veel ondertekeningen opgeleverd, maar verschillende Schotse kranten zijn aandacht aan de campagne gaan besteden.


Bronnen: