Deelnemers Deens klimaatberaad wilden meer aandacht

Submitted by webmaster on Sun, 14-08-2022 - 13:46

Begin dit jaar overhandigde het burgerberaad van 99 gelote Denen hun tweede, aanvullende rapport met 73 aanbevelingen aan het parlement en de regering. Eerder overhandigde dit burgerberaad al een rapport met 119 aanbevelingen.

De deelnemers aan het burgerberaad beklaagden zich over het gebrek aan aandacht dat hun werk vanuit de politieke en de maatschappij heeft gekregen: 'Het klimaatberaad heeft het potentieel om vergaande aanbevelingen te doen en om democratische vernieuwing te bevorderen. Maar het heeft geen zin als het niet de beschikking krijgt over meer middelen en een ruimer mandaat zodat politiek, media, het bedrijfsleven en vakbonden hun aanbevelingen niet langer kunnen negeren.' Over de belangrijkste aanbevelingen zou het parlement moeten stemmen, aldus de deelnemers, en de parlementaire klimaatcommissie zou het klimaatberaad en de bevolking als geheel moeten inlichten over de uitvoering van de aanbevelingen. Hierdoor zouden de maatschappelijke spelers gedwongen worden om een positie in te nemen en zodoende het klimaatberaad als belangrijke medespeler erkennen.


Bron: 73 recommendations on climate action, Bürgerrat.de


Zie ook: Burgers loten voor klimaatbeleid