Duitsland gaat burgers loten voor aanpassing kiesstelsel

Submitted by webmaster on Sat, 09-01-2021 - 19:29

De coalitie van CDU/CSU en SPD wil het omstreden kiesstelsel hervormen en wil daarvoor een geloot burgerberaad in het leven roepen. De fractievoorzitters moeten dit overigens nog goedkeuren. Er zal een groep van 160 gelote burgers worden ingezet, die zal worden bijgestaan door een commissie met daarin leden uit de diverse partijen en deskundigen.

Het gaat over de omvang van de Bondsdag, die nu met 709 volksvertegenwoordigers te groot is geworden, maar ook om de eventuele verlaging van de minimumstemleeftijd en het bevorderen van een gelijk aantal mannen en vrouwen in het parlement. In juni 2023 moet het resultaat bekend zijn. Overigens kan de Bondsdag zo groot worden omdat winnaars van kiesdistricten altijd hun zetel krijgen. Als een partij daardoor meer zetels krijgt dan gerechtvaardigd is op basis van evenredige vertegenwoordiging (de tweede kieslijst op het stembiljet), dan wordt dat gecompenseerd door extra zetels voor de andere partijen. Zie ook het artikel over het districtsberaad met gelote burgers op deze site.

In de Canadese deelstaten British Columbia (2004) en Ontario (2007) vonden gelote burgerberaden plaats over aanpassing van het kiesstelsel. De voorstellen werden echter bij referenda door de kiezers afgewezen. Toch zijn burgerberaden bij uitstek geschikt voor de aanpassing van kiesstelsels, omdat op die manier partijpolitieke belangen minder sterk meespelen en er een politieke impasse doorbroken kan worden.


Bron: Große Koalition will Bürgerrat zum Wahlrecht, Bürgerrat Demokratie


Zie ook, op deze site: