Duitsland loot 160 burgers voor overleg over verbetering democratie

Submitted by webmaster on Sat, 14-09-2019 - 11:23

Bürgerrat Democratie, DuitslandDit weekend, 14 en 15 september 2019, gaan in Leipzig 160 gelote burgers uit heel Duitsland met elkaar in gesprek over hoe de democratie in hun land verbeterd kan worden. Het betreft de Burgerraad: fase 2 van een proces dat in totaal uit vier fasen bestaat.

In de hieropvolgende fase 3, de Dag voor de Democratie, komen 500 mensen bij elkaar in Berlijn: gelote burgers uit fase 1 (Regioconferenties) en fase 2 (Burgerraad), aangevuld met onder andere leden van de Bondsdag ('Tweede Kamer'), bewindslieden en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en wetenschap. Op deze dag zullen de resultaten van de Burgerraad (fase 2) gepresenteerd worden aan de politiek en de buitenwereld, en zal hierover met elkaar van gedachten gewisseld worden. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 november.

Fase 4, de 'Omzettingsfase', is een nog wat minder duidelijk uitgewerkte fase. Er zal, verspreid in Duitsland, een verdere gedachtenwisseling plaatsvinden tussen burgers en gekozenen. Burgers kunnen reageren op de beleidsvoornemens van de gekozenen; gekozenen lichten hun standpunten toe aan burgers. Deze fase is als het ware bedoeld om, terwijl de voorstellen worden omgezet in beleid, het contact tussen burgers en politiek in stand te houden, om tot wederzijds begrip te komen voor de al dan niet genomen maatregelen.

Lees meer op:

 

Zie ook, op deze site: