Duitstalige regio Oost-België krijgt als eerste permanente gelote burgerraad

Submitted by webmaster on Tue, 26-02-2019 - 23:03

Maandag 25 februari stemde het parlement van de Duitstalige Gemeenschap in het oosten van België met algemene stemmen voor het zogenaamde Ostbelgien Modell. Dit houdt in dat er, vanaf september, een permanente raad in het leven zal worden geroepen van 24 gelote burgers. Deze raad kan zelf onderwerpen op de politieke agenda van het gekozen parlement zetten, en eigen oplossingen aandragen. Ook kan de raad het gekozen parlement verantwoording laten afleggen over wat er met de voorstellen gedaan is.

De gelote burgers, met een leeftijd vanaf 16 jaar, zullen gedurende anderhalf jaar zitting nemen in de raad en komen één keer per maand bij elkaar. Elk parlementair jaar mag de raad maximaal drie thema's op de agenda van het gekozen parlement zetten. Inwoners kunnen ook zelf een thema bij de raad aandragen, mits voorzien van minimaal honderd handtekeningen. De raad kiest de thema's. Voor elk gekozen thema roept de burgerraad een eveneens geloot burgerpanel in het leven, van een bepaalde omvang en voor een bepaalde duur. De burgerpanels delibereren drie weekends over het bewuste thema en beslissen op basis van consensus of met viervijfde meerderheid. Met die uitslag gaat de permanente burgerraad naar het gekozen parlement. De aanbevelingen aan het parlement zijn niet bindend, maar het parlement moet zich wel publiekelijk verantwoorden als het de uitslag naast zich neerlegt.

Kaartje van de ligging van de Duitstalige Gemeenschap in België

Met slechts 77.000 inwoners zouden de zogenoemde oostkantons, met Eupen als hoofdstad, een democratisch laboratorium kunnen worden voor de rest van Europa.

Bronnen:
En Belgique, la démocratie par tirage au sort !, Le Point, 25 februari 2019
Burgers krijgen de macht in Duitstalig België, De Standaard, 26 februari 2019
Persbericht G1000, 26 februari 2019 (pdf)
Kaart van België: Wikipedia

Zie ook:


Zie ook, op deze site: