Eindrapport burgerberaad democratie Verenigd Koninkrijk gepresenteerd

Submitted by webmaster on Tue, 16-08-2022 - 18:03

In het najaar van 2021 heeft er in het Verenigd Koninkrijk een burgerberaad over het functioneren van de het politieke bestel plaatsgevonden, de Citizens’ Assembly on Democracy in the UK. In het kader hiervan traden 67 gelote burgers gedurende zes weekenden online met elkaar in overleg. Naast de reguliere criteria voor stratificatie zoals leeftijd en woonplaats, was ook politieke gezindte en het hebben van een handicap een herlotingscriterium. Het beraad had als doel boven water te krijgen wat voor soort democratie de burgers van het VK willen, en hoe de rollen en het gedrag van de verschillende spelers eruit zouden moeten zien. In april 2022 werd het eindrapport (pdf) gepresenteerd.

Ook over burgerberaden zélf formuleerden de gelote burgers resoluties; zie het eindrapport, bladzijde 55 t/m 59. Hieronder worden daaruit de hoofdpunten weergegeven.

Resolutie 5
'We believe that deliberative processes like citizens’ assemblies should be used more often by governments and parliaments throughout the UK to understand the views of the public.'
Deze resolutie kreeg steun van 90 procent van de deelnemers.

Aanbeveling 5.1
'Deliberative processes should be used on divisive issues that are really important to people, either locally or nationally, and widely publicised and scrutinised so that they become trusted by the public and politicians.'
Gesteund door 93 procent van de deelnemers

Aanbeveling 5.2
'The results of a deliberative process like a citizens’ assembly should provide advice to decision makers but should not be binding, as that would be undemocratic since the members are not elected.'
Gesteund door 85 procent, waarvan 41 procentpunt sterke steun; 10 procent van de deelnemers steunde dit niet.

Aanbeveling 5.3
'The results of deliberative processes like citizens’ assemblies that are initiated by government or parliament need to have an impact. When they are convened, there should be a guarantee that their results will be made public, their recommendations will receive a detailed response from the convening body, and they will be debated in parliament.'
Gesteund door 93 procent

Aanbeveling 5.4
'Recommendation 5.4: Citizens’ assemblies or citizens’ juries should be convened to advise on and sense-check new laws proposed by the government that are outside their manifesto commitments, as a formal mechanism of public scrutiny of new proposals. Their findings should be published.'
Gesteund door 80 procent

Aanbeveling 5.5
'Deliberative processes should be used to enhance local as well as national decision-making, so that decisions are made that are informed by what local people want.'
Gesteund door 91 procent

Aanbeveling 5.6
'MPs should hold locally based deliberative processes with a cross-section of their constituency before voting on controversial policy issues so that they can better understand the concerns of their electorate.'
Gesteund door 85 procent


Bron:

 

Zie ook: