Frankrijk loot burgers voor klimaatbeleid

Submitted by webmaster on Sun, 08-09-2019 - 09:34

In Frankrijk vindt van september 2019 tot en met januari 2020 de Convention Citoyenne pour le Climat plaats. 150 gelote burgers uit heel Frankrijk zullen zich gaan buigen over de vraag hoe de uitstoot van broeikasgassen, gerekend vanaf 1990, in 2030 met 40 procent op een sociaal rechtvaardige manier teruggedrongen kan worden. De voorgestelde maatregelen zullen - in ongewijzigde vorm - ofwel via een referendum direct aan het volk worden voorgelegd, ofwel in stemming worden gebracht in het parlement, danwel door middel van verordeningen worden uitgevoerd. Nooit eerder werden in Frankrijk gelote burgers direct bij het opstellen van wetten betrokken.

Lees meer op www.conventioncitoyennepourleclimat.fr (Engelstalige versie)

Zie ook: