Initiatieven voor loting en deliberatieve democratie


Mondiaal | Europa | Verenigde Staten USA | Verenigd Koninkrijk UK | Australië | Duitsland | Frankrijk France | Italië | Spanje | België | Overige landen | Overige initiatieven
 

Nederland:

G1000
Een burgerinitiatief en een onafhankelijk platform dat helpt alle partijen - burgers, overheid en werkgevers - bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk burgerbesluit te komen. Een G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp. Bij een G1000 draait het om een deliberatief proces, waarbij het loten van deelnemers een mogelijkheid is.

Landelijk Netwerk Burgerberaad (LNB)
Het Landelijk Netwerk Burgerberaad heeft tot doel de zeggenschap van de burger te vergroten door middel van burgerberaden en burgerfora, en burgerberaden net zo vanzelfsprekend te maken als verkiezingen.
Partners: Bureau Burgerberaad, G1000, Meer Democratie, NPBO en De Transitiemotor

Bureau Burgerberaad
Bureau Burgerberaad stimuleert impactvolle burgerberaden op het gebied van klimaat, biodiversiteit en de energietransitie

Code Oranje
Oorspronkelijk een groep van honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers die opriepen tot een radicale verandering van de lokale democratie. Code Oranje pleitte onder meer voor het gebruik van burgerloting en wil dat ook Den Haag zich democratisch vernieuwt. Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, geldt als voorman. Inmiddels doet Code Oranje mee aan verkiezingen en is de agenda verbreed. Burgertoppen worden weliswaar als programmapunt genoemd, maar het woord loting blijft onvermeld.

Democratic Challenge
Driejarig BZK/VNG-programma (2015-2017) gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Verzamelen, bundelen en ondersteunen van experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie. Onder meer experimenten met loting.

Sexy Lotto
'de podcast over de aantrekkingskracht van gelote volksvertegenwoordigers'
door Amina Hiba en Lot Mertens, die als ‘believers’ van het lot willen bijdragen aan de populariteit van het loten.


Mondiaal:

Democracy R&D
Hét internationale netwerk voor verbetering van de democratie met gebruikmaking van loting. Aangesloten organisaties en personen: zie About the network

Equality by Lot
'The democratic potential of sortition': opinie en discussie over burgerloting, op hoog niveau

Sortition around the globe
Kaart met wereldwijde lotingsinitiatieven sinds 2000

The spread of Mini-Publics across the World
Interactieve kaart met de wereldwijde verspreiding van burgerberaden vanaf  1970

Climate assemblies worldwide
Bürgerrat.de, 26 februari 2023

Bürgerräte weltweit
Bürgerrat Demokratie

DemocracyNext
'An international non-profit, non-partisan research and action institute. Our mission is to build new institutions for the next democratic paradigm of citizen participation, representation, and deliberation. We want to create a more just, joyful, and collaborative future where everyone has meaningful power to shape their societies.'

Participedia
'A global network and crowdsourcing platform for researchers, educators, practitioners, policymakers, activists, and anyone interested in public participation and democratic innovations'.
Bevat ook initiatieven waar geen loting aan te pas komt.

MosaicLab
'We’re An experienced team of facilitators and community engagement practitioners specialising in high influence and deliberative engagement.'

International Sortition Network
'Recurring events aimed at establishing and progressing an international network of democracy activists campaigning for the use of sortition' (Sortition Foundation)

World Citizens Assembly
Project voor wereldwijde agendabepaling door gelote burgers, voor wereldwijd systeem van gelote burgerberaden

Global People Power
'Global People Power’s vision is for Earth Citizens to assume democratic power and responsibility (...) Earth Citizens’ Assemblies create rules without rulers; global policies to solve global challenges.'


Europa:

Citizens Take Over Europe
Coalitie van maatschappelijke organisaties en burgers vanuit heel Europa voor de bevordering van toekomstgerichte en vanuit burgers vormgegeven Europese democratie

KNOCA / Knowledge Network On Climate Assemblies
'A European network for sharing best practice on the design and implementation of Climate Assemblies'

Climate citizens' assemblies
'Aiming for impact: learning from European practices'

Citizens' Assembly for Europe / CARE (Citizen Assemblies for Renewing Engagement)
Univerity of Liverpool e.a., deels gefinancierd door de EU

ECI Campaign
'we closely monitor ECI implementation and support individual ECIs with online collection software, campaigning, fundraising and legal advice. (...) As of 2019 the organisation also works for a participatory design of the Conference on the Future of Europe.'
 

Verenigde Staten:

Democracy Without Elections
gelieerd aan de Sortition Foundation

Center for Deliberative Democracy (CDD)
Stanford University, San Francisco Bay Area

Center for New Democratic Processes (voorheen: Jefferson Center)
'nonpartisan, nonprofit civic engagement organization partnering with individuals, communities, and institutions to design and implement informed, innovative, and democratic processes to address today’s toughest challenges'
Saint Paul, Minnesota

Bard Institute for the Revival of Democracy through Sortition
Annandale-on-Hudson, New York

Sortition.Academy
Revitalizing Democracy: Sortition, Citizen Power, and Spaces of Freedom
Hannah Arendt Center 13th Annual Fall Conference (2021)

Healthy Democracy
onpartijdige non-profitorganisatie die innovatieve deliberatieve democratieprogramma's ontwerpt en coördineert

Policy Jury Group
'we are dedicated to exploring when, how, and why Policy Juries can be implemented by state and local governments for the long-term benefit of society as a whole'

Of By For
Grassroots organisatie voor loting, opgericht door Adam Cronkright. Belangrijkste project: de ontwikkeling en verspreiding van een documentaire over loting. De naam 'of by for' verwijst naar 'government of the people, by the people, for the people'. De organisatie maakt deel uit van het wereldwijde netwerk Democracy R&D en wordt onder andere gesteund door de gerenommeerde Amerikaanse lotingsonderzoeker James Fishkin.

Deliberation GatewayDeliberative Gateway Network op Eventbrite
'A place to learn about deliberative democracy'

New Unity.org
Organisatie voor toevoeging van een burgerkamer aan het Amerikaanse Congres

Random Access Democracy
Website voor de promotie van burgerloting, met geordende bronnen

Democracy by Lottery
Blog over burgerloting, door 'John H.'

Democracy+
Blog over burgerloting, door Nathan Jack
 

Verenigd Koninkrijk:

Sortition Foundation
Verenigd Koninkrijk

G1000 UK
"A G1000 is an innovative approach to democracy that uses sortition (random selection) and deliberation to understand the wishes and desires of a community."

Citizensassembly.co.uk
discussieforum

A Citizens' House in Parliament
Campagne voor omvorming Britse Hogerhuis (House of Lords) tot kamer met gelote burgers

Citizens' Juries c.i.c.
Ontwerp en uitvoering van gelote burgerberaden

Citizens' Convention on UK Democracy
'A project to engage citizens in partnership with Government and elected representatives in using a Citizens’ Convention to help evolve our democracy.'


Australië:

Empowering Participation
'We are a group of professionals bringing everyday people & decision-makers together to resolve tough problems.'

newDemocracy Foundation
'newDemocracy is an independent, non-partisan research and development organisation. We aim to discover, develop, demonstrate, and promote complementary alternatives which will restore trust in public decision making.'

Change Politics
'We’re a group of practitioners, innovators, creatives and academics who believe that there’s a better way to do politics in this country… and we’re here to make it happen.'


Duitsland:

Bürgerrat Demokratie
Duits project om gelote burgers samen met politici oplossingen voor de versterking en verdere ontwikkeling van de democratie te laten ontwikkelen

Kaart met lokale burgerraden in Duitsland, of initiatieven daarvoor | versie met toelichting
door André Rösner

Aleatorische Demokratie
Duits info-blog van journalist Timo Rieg over de werking, inzet en ontwikkeling van gelote burgerraden

Es geht LOS
'ein zivilgesellschaftlicher, überparteilicher Think & Do Tank für losbasierte Bürgerbeteiligung. Wir initiieren geloste Bürgerräte kommunal, im Wahlkreis, national und sogar in öffentlichen Institutionen.'

Hallo Bundestag – Wahlkreisräte für die Demokratie
gekozen kieskringleden van de Bondsdag gaan in gesprek met gelote burgerberaden uit hun kieskring

LOSland
Project van Mehr Demokratie en IASS Potsdam om gemeenten in Duitsland te begeleiden naar een 'kleinkindvriendelijke' toekomst. Loting van inwoners speelt een centrale rol. Meer over dit project op Bürgerrat.de

Bertelsmann Stiftung
'We want to help people proactively shape their future.' | Wikipedia

Nexus
'Nexus designs and moderates participative processes: from complex citizen participation projects to multi-stakeholder formats.'


Frankrijk:

République Éclairée
'Imaginer la démocratie de demain'
blog van Arthur Massicot over democratie en loting

Missions Publiques
'an agency specialized in citizen participation based in Paris, Bonn and Brussels'

Sénat Citoyen
Franse burgers die een gelote naast elke gekozen vertegenwoordiging willen | pdf in het Engels

Le Message | Engels | Spaans | Italiaans | Russisch
'Because it is not the role of the people in power to write the rules of their own power, we want a democratic Constitutional Assembly, therefore randomly drawn.'

Tirons-nous au sort / AgoraLab
Julien Roirant

APRES / L'Association Pour la Rotation Et la Sortition
'Our association wants to empower people and bring them to local and/or global politics.'


Oostenrijk:

Demokratie21
Oostenrijkse vereniging die mensen met elkaar in gesprek wil brengen over democratische vernieuwing, met als doel burgers een belangrijkere rol te geven

Zukunftrat Demokratie
Campagne voor een geloot burgerberaad over de 'verdere ontwikkeling van de democratie' in Oostenrijk

Buergerrat.net
Website op initiatief van Vorarlberg en Baden-Württemberg voor verbreiding burgerloting op regionaal niveau


Italië:

ODERAL
Organisatie voor een gelote senaat

Politici per caso | op Twitter
Comité voor gelote burgerraden


Spanje:

ParticipaLab

senado X sorteo@senadoXsorteo
Werkgroep voor een gelote senaat


België:

G1000
Platform voor democratische innovatie

Particitiz
'Uw strategische partner voor burgerparticipatie en -overleg'

Het Burgerparlement
"We roepen de regering op om een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand op te richten."

Agora
Een groep Brusselse vrouwen en mannen voor loting en deliberatieve democratie in hun stad


Overige landen:

Danish Board of Technology Foundation
'Our mission is to engage citizens and relevant experts in decision-making processes to - Create Society Together.'

Sortition.dk — Valg ved lodtrækning
Deense tak van de Sortition Foundation

Génération Nomination 
Een in 2015 opgerichte Zwitserse organisatie die een grondwetswijziging beoogt die het mogelijk moet maken om de Zwitserse Nationalrat, vergelijkbaar met de Tweede Kamer, om te vormen tot een gelote burgerkamer

The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research
Åbo Akademi University, Turku/Vaasa, Finland

Fórum dos Cidadãos
'We bring something new to the political debate in Portugal: the informed and reflected views of ordinary citizens.'

Sortition Ireland
Ierland

Klimatyczny Panel Obywatelski
Poolse Facebookpagina met Engelstalige updates over gelote klimaatberaden in Polen

MASS LBP
Canada

Japan Research Forum for Mini-publics
'a gathering of citizens, practitioners, and scholars who implement and theoretically study mini-public citizen participation activities in Japan.'

Delibera Brasil
Organisator van gelote burgerberaden in Brazilië

Sorteo y democracia en México
Loting en democratie in Mexico

DEMOS | @demos_colombia
Loting en democratie in Colombia

Youth for Deliberative Democracy - UP Baguio
Filipijnen


Overige initiatieven:

Wikipedia
Uitleg over loting in het Nederlands ('demarchie') en in het Engels (sortition)

Brittanica
Uitleg over sortition

Kialo
Gestructureerde discussie met argumenten voor en tegen loting

Citizen Deliberation and How to Use It
A Guide for Leaders and Practitioners, newDemocracy

Democracy In Practice
Non-profit organisatie die inspraak van scholieren opnieuw wil vormgeven
"Schools and elections don't mix. It's time to change the way we teach leadership."

Democracy Beyond Elections
Beknopte uitlegsite over loting, door internationale, bij Democracy R&D aangesloten organisatoren van burgerberaden. De Nederlandstalige versie is belabberd; wellicht het gevolg van het gebruik van vertaalsoftware.

Common Lot Productions
Productiebedrijf voor boeken en video over loting en deliberatieve democratie
Washington, DC, Verenigde Staten