Klimaatberaad Luxemburg krijgt stevige kritiek

Submitted by webmaster on Sun, 14-08-2022 - 10:10

Het klimaatberaad dat eerder dit jaar in Luxemburg van start ging, is onder vuur komen te liggen, ook vanuit de deelnemers zelf. Naast loting lijkt zelfselectie  het jezelf kunnen opgeven om mee te doen  deel uitgemaakt te hebben van het selectieproces voor deelname. Verder is de duur van het beraad met meerdere maanden verlengd, zodat een aantal burgers niet langer aan het beraad kon deelnemen. Deelnemers klaagden verder dat er niets over het beraad op de website werd gepubliceerd, dat de organisatie chaotisch was, en dat de meerderheid van de experts niet neutraal was maar het regeringsbelang vertegenwoordigde. Verder zouden de deelnemers qua etniciteit en opleidingsniveau geen dwarsdoorsnede van de Luxemburgse bevolking zijn; sowieso zou de lat voor veel burgers om aan dit beraad deel te nemen veel te hoog liggen.


Bron: Zie ook: