Klimaatberaad Wallonië van start gegaan

Submitted by webmaster on Fri, 16-07-2021 - 19:52

In april is het klimaatberaad van Wallonië van start gegaan: het panel citoyen sur le climat. Gedurende het jaar zullen vijftig gelote burgers van dit Franstalige landsdeel van België regelmatig een weekend met elkaar in overleg treden om voorstellen te formuleren om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent terug te brengen, gerekend over de periode 1990 - 2030. Het Waalse klimaatberaad heeft het Franse klimaatberaad als voorbeeld. Het is de bedoeling de voorstellen van de gelote burgers zoveel mogelijk zullen worden meegenomen in de eerstvolgende versie van het Plan Air-Climat-Énergie, dat eind volgend jaar gereed moet zijn.


Bronnen:

 

Zie ook: