Burgers loten voor stelselwijziging

Gelote burgerberaden kunnen worden gehouden over uiteenlopende maatschappelijke kwesties, maar ook over het functioneren van het politieke bestel zélf. Daar zijn burgerberaden zelfs bij uitstek geschikt voor, omdat gelote burgers doorgaans weinig of geen partijpolitiek belang hebben bij het behoud van een bepaald stelsel. In Tegen Verkiezingen beschrijft Van Reybrouck meerdere van dit soort burgerberaden, bijvoorbeeld:

  • Hervorming van het kiesstelsel in British Columbia (Canada, 2004)
  • Hervorming van het kiesstelsel in Ontario (Canada, 2006-2007)
  • Hervorming van het kiesstelsel in Nederland (2006)


Inmiddels hebben er meer initiatieven voor burgerberaden over stelselwijzigingen het licht gezien:

En zie overigens ook: