Nieuwe vormen van burgerparticipatie in regeerakkoord België

Submitted by webmaster on Tue, 10-11-2020 - 19:51

Eind september kwam in België na ruim een jaar onderhandelen een nieuw regeerakkoord tot stand. Eerder in het formatieproces was er even sprake van dat de Senaat zou kunnen worden omgevormd tot een kamer met gelote burgers, maar dat idee heeft het regeerakkoord niet gehaald. Wel staat er het volgende vermeld over burgerparticipatie:

'We experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals burgerkabinetten of gemengde panels in de schoot van de Kamer waar zowel parlementsleden als door loting geselecteerde burgers deel van uitmaken. Deze formuleren telkens aanbevelingen ten aanzien van de wetgevende macht. De deelname van burgers is altijd  op vrijwillige basis. Dergelijke ontmoetingsmomenten kunnen ook buiten de Wetstraatgeorganiseerd worden, dicht bij de burger (“on tour”).'
 

Bron: Verslag van de formateurs (pdf, blz 71), 30 september 2020


Zie verder op deze site: