Proef met loting bij referendum in Zwitserland pakt goed uit

Submitted by webmaster on Sun, 27-09-2020 - 10:55

Om kiezers bij een referendum een beter geïnformeerde keuze te laten maken, wordt in de Amerikaanse staat Oregon al vanaf 2010 gebruik gemaakt van een zogenoemd CIR, een Citizens' Initiative Review: gelote burgers stellen een informatiebrochure op die elke stemgerechtigde vooraf krijgt toegestuurd. Ook de stemverhouding onder de gelote burgers wordt in deze brochure bekendgemaakt. Het idee hierachter is dat de stemgerechtigden informatie van gelote burgers meer vertrouwen dan de informatie die door de overheid is opgesteld.

In de Zwitserse stad Sion is het afgelopen jaar een experiment gedaan met zo'n CIR en er is ook meteen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De eerste uitkomsten lijken bemoedigend: een wat hogere opkomst [al is het onduidelijk of dat door de betreffende brochure kwam] en de informatiebrochure van de twintig gelote burgers werd vaker geraadpleegd dan de informatie in de media en van politieke partijen.


Bron: Citizen initiative review in Switzerland (Equalitybylot.com) 26 september 2020


Zie ook: