Schotse Electoral Reform Society wil gelote burgers op lokaal niveau

Submitted by webmaster on Sat, 12-01-2019 - 09:04

De Schotse Electoral Reform Society heeft aan de Schotse regering voorgesteld om het lokale bestuur radicaal te hervormen. In Schotland zou het lokale bestuur, bestaand uit een laag van slechts 32 gemeentes, te ver van de burger af zijn komen te staan. De commissie heeft voorgesteld dat deze laag weliswaar in tact blijft, maar dat daaronder een laag van kleinere development councils in het leven wordt geroepen. Gelote burgers zouden een driejarenvisie voor hun eigen development council moeten opstellen; development councils leggen aan deze burgerjury verantwoording af over de uitvoering.

Bron: Power to the people... ministers urged to put public in charge in radical Scots local government reforms, The Herald, 13 december 2018