The New Yorker: Het recht op luisteren

Submitted by webmaster on Sat, 04-04-2020 - 07:56

In tijden dat door het coronavirus veel mensen gedwongen thuis zitten, ontstaat in gezamenlijke gevoerde huishoudens meer tijd voor iets wat soms ondergesneeuwd was geraakt: een goed gesprek. Een goed gesprek tussen burgers onderling is ook iets wat in de politiek te weinig gebeurt. Samen met loting vormt het voeren van gesprekken de basis van deliberatieve democratie; democratie dus zoals die oorspronkelijk vorm kreeg in het oude Athene, en weer vorm moet krijgen in onze huidige tijd.

Deze site berichtte onlangs over de theoretische zoektocht van politicologe Hélèle Landemore naar het fundament van de ene pijler, loting, dus naar de waarde van the wisdom of the crowd boven die van de enkele deskundige. In een ander artikel, The Right to Listen, berichtte documentairemaakster Astra Taylor in januari over haar zoektocht die betrekking had op die andere pijler, het gesprek, en daarbinnen specifiek naar het belang van luisteren. Haar zoektocht bracht haar onder meer bij het luisteren naar mensen die diep in de schulden zitten, bij de verschillen naar hoe er geluisterd wordt naar het stemgeluid van mannen en vrouwen, bij het belang dat toehoorders hebben en hun recht op het horen van diversiteit in standpunten en uiteindelijk bij het terugblikken op haar eigen documentaire uit 2019, What Is Democracy.

Uit het artikel:

"The men on the bench were hardly unique in overlooking listening as an important component of democracy. As an activist on the left, I long assumed that my role consisted entirely of raising awareness, sounding alarms, and deploying arguments; it took me years to realize that I needed to help build and defend spaces in which listening could happen, too. As citizens, we understand that the right to speak has to be facilitated, bolstered by institutions and protected by laws. But we’ve been slow to see that, if democracy is to function well, listening must also be supported and defended—especially at a moment when technological developments are making meaningful listening harder.

By definition, democracy implies collectivity; it depends on an inclusive and vibrant public sphere in which we can all listen to one another. We ignore that listening at our peril. Watching 'What Is Democracy?' today, I find that the answer lies not just in the voices of the people I interviewed. It’s also in the shots of people listening, receptively, as others speak."
 

Lees het hele artikel: The Right to Listen

De artikelen van Hélène Landemore en Astra Taylor maken deel uit van de serie The Future of Democracy, een verkenning van democratie in de Verenigde Staten door The New Yorker.