The Rachman Review: How to fix our flawed democracies

Submitted by webmaster on Mon, 20-02-2023 - 19:21

Gideon Rachman praat met Martin Wolf, belangrijk economiecommentator bij de Financial Times, over zijn nieuwe boek, The Crisis of Democratic Capitalism. Ze bespreken waarom het naoorlogse contract tussen 'democratische' regeringen en hun burgers niet meer voldoet en wat er kan worden gedaan om het vertrouwen te herstellen. Vanaf 21:21 gaat het over zijn steun voor burgerloting, waarmee hij in aanraking is gekomen door de in Australië vooraanstaande econoom Nicholas Gruen. Wolf houdt een enthousiast pleidooi voor een gelote burgerkamer met veto-bevoegdheid voor belangrijke wetgeving. 'The electoral process is so defective, there's so much lying (...)'