Toename gelote burgerberaden in Australië

Submitted by webmaster on Tue, 28-12-2021 - 11:16

Afgelopen jaar is er een aanzienlijke toename geweest van gelote burgerberaden in Australië. De oorzaak daarvan is de gewijzigde gemeentewet in de deelstaat Victoria, die voor de uitwerking van bepaalde plannen en visies burgerberaden verplicht stelt. In veel gevallen werd daarbij gebruik gemaakt van loting. De Sortition Foundation heeft geholpen bij de uitvoering van het lotingsproces. Daarnaast is er in Tasmanië een politieke partij opgericht die inzet op burgerberaden.

De bestuurlijke indeling van Australië
Kaart afkomstig van Wikipedia


Bron: Deliberative Democracy in Australia: An update from Down Under, Sortition Foundation