Vooraanstaande Fransen eisen burgerberaad over vernieuwing democratie

Submitted by webmaster on Sat, 12-12-2020 - 11:49

In de Libération van 16 november jl. en middels een petitie eisen vooraanstaande Fransen een geloot burgerberaad over de vernieuwing van de democratie. De veelkoppige crisis en de breekbaarheid van het huidige systeem maken maken vernieuwing noodzakelijk, aldus de initiatiefnemers. Burgers zijn niet slechts kiezers, maar zouden weer een centrale plaats moeten innemen in het politieke systeem. 'Het Franse klimaatberaad heeft laten zien dat burgers complexe onderwerpen aankunnen en dat ze met hun gezamenlijke wijsheid de grote uitdagingen van de toekomst de baas kunnen.' 

De initiatiefnemers zijn voorstander van de hervorming van de CESE, de Franse Sociaal-Economische Raad, tot een instituut voor gelote burgerraden, op voorwaarde dat de inbreng door burgers, de kwaliteit van het overleg en de invloed ervan op de besluitvorming gegarandeerd zijn, én dat burgers betrokken zullen worden bij deze hervorming zélf, dus middels het geëiste burgerberaad over de vernieuwing van de democratie. Een dergelijk geloot burgerberaad zou zes tot negen maanden kunnen duren en de uitkomsten ervan zouden aan de bevolking moeten worden voorgelegd middels een referendum. 

De petitie heeft minimaal 100 duizend handtekeningen nodig om in te kunnen worden gebracht bij de betreffende parlementaire commissie, en 500 duizend uit minstens dertig departementen om op de agenda te kunnen worden gezet van de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer.

Het voorgestelde burgerberaad zou een uitweg uit de pandemie en uit de sociale en economische crisis kunnen bieden, zou naar een rechtvaardigere en duurzamere samenleving kunnen leiden, en zou een voorbeeld kunnen zijn van democratische vernieuwing voor Europa en de rest van de wereld.

De oproep is onder meer ondertekend door twee bekende politicologen die deskundig zijn op het gebied van loting en deliberatieve democratie: Loïc Blondiaux en Hélène Landemore.

 

Bronnen: 


Zie ook, op deze site: