Voorzitter parlement Ostbelgien over eerste gelote burgerkamer in moderne geschiedenis

Submitted by webmaster on Thu, 28-01-2021 - 18:45

Ostbelgien is de kleine regio van de Duitstalige gemeenschap in België, ook wel de Oostkantons genoemd. Deze regio maakt deel uit van de deelstaat Wallonië, maar had al een eigen parlement en een eigen Duitstalige tv-zender. In 2019 besloot Ostbelgien om een permanente gelote burgerkamer toe te voegen aan de gekozen kamer. Daarmee hadden ze een wereldprimeur: de zogenoemde 'Bürgerdialog' is de eerste regionale institutie met gelote burgers in de moderne geschiedenis.

In de onderstaande podcast wordt parlementsvoorzitter Karl-Heinz Lambertz geïnterviewd over de totstandkoming en de werking van deze gelote burgerkamer. Cruciaal is dat deze kamer tweeledig is: 1) de gelote raad (Bürgerrat) kiest de thema's en koppelt voorstellen naderhand terug naar de gekozen kamer; 2) aparte gelote panels (Bürgerversammlungen) werken de thema's uit tot voorstellen. Reden voor deze taakverdeling is het tegengaan van koehandel, dus het tegengaan van fractievorming en van uitruil van eventuele minderheidsstandpunten tussen groepen gelote burgers.

Podcast:
Ostbelgien: Mit Bürgerinnen und Bürgern im permanenten Dialog

(januari 2021, 36 minuten)


Meer over de Bürgerdialog in Ostbelgien: 

 

Meer over andere institutionalisering van burgerloting:

 

Zie ook: