Nieuw artikel: Wat Ierlands ‘ja’ voor abortus ons leert over de toekomst van de democratie

Submitted by webmaster on Wed, 30-05-2018 - 23:04

Wat Ierlands ‘ja’ voor abortus ons leert over de toekomst van de democratie
De Correspondent, 28 mei 2018

Daaruit:

"In Ierland werd een zogeheten Burgervergadering opgericht, bestaande uit 99 leden van de bevolking. Het zijn willekeurig gekozen burgers, vanuit het idee dat ‘de gewone Ier’ in de vergadering vertegenwoordigd moet zijn: van elke leeftijd, elk geslacht en afkomstig uit elke sociale klasse en elke regio."

"De leden van de Burgervergadering doen een tijd onderzoek naar een bepaalde kwestie. Ze spreken met deskundigen, betrokkenen en elkaar over mogelijke medische, morele en ethische bezwaren."

"En deze 99 burgers bevolen de Ierse regering aan de huidige wetten radicaal te liberaliseren; reden om een referendum uit te schrijven."