Wereldwijd burgerberaad over de toekomst van het internet

Submitted by webmaster on Thu, 29-10-2020 - 17:17

Op 10 oktober jl., en de dagen daaraan voorafgaand, vond het grootste burgerberaad plaats dat ooit georganiseerd is: We, the internet. Op deze dag presenteerden burgers uit 77 landen hun visie op de toekomst van het internet. Het wereldwijde burgerberaad werd geïnitieerd en gecoördineerd door de Franse sociale onderneming Missions Publiques en georganiseerd door organisaties binnen de deelnemende landen zelf. In Nederland werd het beraad georganiseerd door de Radboud Universiteit.

In elk deelnemend land gingen honderd burgers - al dan niet met toegang tot het internet - met elkaar in gesprek over hoe het internet hen in de toekomst beter zou kunnen dienen. Het is lastig te achterhalen hoe in elk land die burgers geselecteerd werden en of loting daar een rol bij heeft gespeeld. Vier van de gespreksthema's lagen vast, één thema stelde het deelnemende land zelf vast. De aanbevelingen van het burgerberaad zullen beschikbaar gesteld worden aan lokaal, regionaal en internationaal opererende bestuurders, en zullen in november 2020 worden ingebracht tijdens het Internet Governance Forum, waar overheden, de private sector en publieke organisaties samenkomen om beleid over  de toekomst van het internet af te stemmen.

Het burgerberaad werd ondersteund door onder meer de UNESCO, de EU, Google, Facebook en de Wikimedia Foundation.

Dat er 77 landen deelnamen, laat ook zien dat veel landen ontbraken. De ontbrekende landen zijn vooral te vinden in Noord-Afrika, het Midden Oosten, Centraal Azië en het Verre Oosten. Onder meer Egypte, Iran, China, Japan en Indonesië ontbraken in de lijst van deelnemende landen.

Deelnemende landen aan We the Internet 2020

Bronnen:

 

Zie ook: