Zweden loot burgers voor beraad over voeding

Submitted by webmaster on Sun, 23-04-2023 - 18:56

Zweden komt maar zelden in het nieuws als het om loting gaat, maar onlangs is er in dat land een burgerberaad over voeding van start gegaan. Zeventig ingelote burgers gaan zich gedurende vier sessies beraden over wat er moet veranderen zodat iedereen zich gezond, duurzaam en betaalbaar kan voeden. Het burgerberaad wordt uitgevoerd in opdracht van het Zweedse Nationale Voedselbureau, dat onder het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Consumentenzaken valt.


Bron: